[Løst] Panasonic TV vil ikke slå seg på (2023)

"Strømlampen fortsetter å blinke og TV-en vil ikke slå seg på. Hvis du trekker ut støpselet i et minutt og trykker på strømknappen, høres det ut som om den kommer på, så slår den seg av og den røde strømlampen blinker sakte. TV-en er en Panasonic 1080i HDTV, og er omtrent 6-7 år gammel.»

Disse ordene er fra en Toms Guide-bruker som søkte hjelp da Panasonic-TV-en hans ikke ble slått på. Konsensus er at TV-er, uavhengig av produsent, skal vare i en levetid, eller i minst 10 år uten å gi deg store problemer som å ikke slå seg helt på. I noen tilfeller kan et TV-apparat også betraktes som en investering gitt hvor dyre de har blitt (fordi de nå pakker mer avanserte funksjoner), og derfor er det mildt sagt veldig frustrerende hvis du begynner å oppleve store problemer. I denne veiledningen prøver vi å svare på spørsmålet "Hvorfor slås ikke min Panasonic plasma-TV på?”, ved å se på mulige årsaker og foreslå flere måter å fikse det på.

Disposisjon

 • Del 1: Flere måter å fikse Panasonic TV på vil ikke slå seg på
 • Del 3: En annen måte å se film fritt på

Del 1: Flere måter å fikse Panasonic TV på vil ikke slå seg på

Et TV-apparat har så lenge vært ansett som husets midtpunkt, og ingenting kan være mer frustrerende eller pinlig hvis TV-en din svikter deg. Hvis Panasonic TV-en ikke slår seg på, er det første og viktigste å merke seg at problemet kan være fjernkontrollen. TV-fjernkontrollen kan ha tomme batterier, eller den kan være helt død i seg selv. Dette problemet kan tilskrives strømkort, som kan være utsatt for feil. I noen tilfeller kan problemet være forårsaket av kondensatorer som kan gå ut på strømkortet. Hovedkortet til TV-en kan også svikte, og strømforsyningen kan også være årsaken til ruten. Det er mange flere mulige årsaker til at dette kan skje, og vi vil nå utforske flere måter du kan løse problemene på.

1. Utelukk fjernkontrollen

Som vi sa tidligere, kan det hende at Panasonic-TV-en ikke slår seg på bare på grunn av fjernkontrollen. De fleste, om ikke alle TV-fjernkontroller fungerer med standard engangsbatterier, og disse batteriene går tom for juice over tid. Hvis ikke batteriene, prøv å sjekke om TV-sensorene dine blir blokkert av gjenstander som hindrer fjernkontrollen i å fungere. Prøv også å sjekke om selve fjernkontrollen er død ved å slå på TV-en manuelt med bryteren på TV-apparatet. Hvis den slår seg på, sørg for å fikse eller bytte ut fjernkontrollen.

2. Sjekk strømledningen

Hvis Panasonic TV-en er koblet til en strømskinne, kan den ha blitt slått av ved et uhell. Prøv derfor å koble TV-en fra stripen og koble den til veggen for å sikre at grenuttaket ikke er synderen. Kontroller at tilkoblingen på baksiden av TV-en er tett. Hvis Panasonic TV-en ikke slår seg på fra standby, kan det være at TV-en gikk i avstengningsmodus som et beskyttende tiltak, noe som kan forklare hvorfor du kan se en blinking strømlys. Hvis det er tilfelle, koble fra Panasonic TV-en fra strømmen i omtrent ti minutter, og prøv deretter å koble den til strøm igjen og slå den på.

3. Ta den for diagnose og reparasjoner

Hvis de to løsningene nevnt ovenfor ikke fungerer for deg, er siste utvei å ta TV-apparatet ditt for reparasjon. Det du bør vite om moderne flatskjerm-TVer er at de har hyppige problemer med kondensatorer som ikke varer. Problemene kan også være strømforsyningen, strømkortet, hovedkortet eller flere andre problemer du kanskje ikke visste om. Vi tror at ditt lokale verksted vil kjøre en diagnose som skal finne problemet for deg. Hvis garantien fortsatt er gyldig, kan du også ta med TV-apparatet til den respektive butikken hvor de kan reparere den eller erstatte den for deg.

Del 2: Andre vanlige problemer med Panasonic TV og hvordan løses

Et TV-apparat er midtpunktet i hjemmet ditt, men i tillegg til å ikke slå seg på under noen omstendigheter, er de også utsatt for andre problemer som kan gi deg hodepine. Her er mer vanlige problemer med moderne Panasonic TV-er og hvordan du kan fikse det.

1. Horisontale linjer ved oppstart

Hvis Panasonic TV-en din har en LED-skjerm, kan du i noen tilfeller se horisontale linjer ved oppstart. Problemet for dette tilfellet er lav signalstyrke i set-top-bokskabelen som er koblet til LED-TV-en, og å bytte til en HD-set-top-boks vil mest sannsynlig rette opp i problemet. Dette er fordi moderne TV-er krever sterkere signalinnganger.

2. WiFi-problemer

Din Panasonic Smart TV kan også mislykkes i å koble til WiFi, eller den kan ha svakere signalstyrker. Prøv først å utelukke om problemet er TV-apparatet ditt. Hvis ikke, kan problemet være WiFi-ruteren din. Du kan prøve å oppdatere ruterens fastvare, eller du kan bruke WiFi-forlengere hvis TV-en sitter langt unna ruteren.

3. Ingen lyd

Tenk på en situasjon der du ser på TV uten lyd, sannsynligvis bortkastet tid. Dessverre kan dette skje på TV-en din, men det kan fikses. Prøv å holde inne strømknappen på TV-en i 10 sekunder for å tilbakestille den. Koble TV-apparatet tilbake til strømforsyningen og trykk på strømknappen én gang, og du skal ha tilbake lyden. Hvis ikke, kan lyd-IC-en som driver de interne høyttalerne ha sviktet, og du må ta TV-en til verkstedet for å reparere.

Del 3: En annen måte å se film fritt på

Panasonic TV-problemer er ikke noe nytt, fordi de fleste TV-apparater som selges i dag har feil, selv om de har blitt bedre med årene. Kanskje den største feilen eller problemet du kan møte er når Panasonic TV ikke slår seg helt på, og i slike scenarier ville det være best å ta TV-en til reparasjon hvis enkel diagnose mislykkes. Når det skjer, bør du ikke slutte å se og nyte videoene eller filmene dine på datamaskinen din, og for alle medieavspillingsbehovLeawo Blu-ray-spillerhar dekket deg. Det er en gratis og dedikert Blu-ray-spiller som også er nedadkompatibel med DVDer. For Blu-ray-plater og tilknyttede filer støttes alle regioner A, B eller C, og for DVD-plater støttes alle regioner 0 til 6, for eksempel lar dette programmet degse region A Blu-ray i Europa.

 • Leawo Blu-ray-spiller

  Regionsfri Blu-ray-spillerprogramvare for å spille av Blu-ray-plater og DVD-plater gratis, uavhengig av platebeskyttelse og regionbegrensninger.
  Spill av 4K FLV-videoer, 4K MKV-videoer, 4K MP4-videoer osv. uten tap av kvalitet.
  Spill 1080P-videoer, 720P-videoer med tapsfri kvalitet.

  WindowsMac

For mer informasjon om hvordan du bruker programvaren, ta en titt på trinnene nedenfor for hvordan du gjør det.

Trinn 1: Last inn filmens Blu-ray, DVD-plate eller videofil

Etter å ha åpnet Leawo Blu-ray Player, klikk på den grønneÅpen fil-knappen for å søke etter filmen du vil spille av (eller hvilken som helst video- eller lydfil). I dette tilfellet laster du inn en hvilken som helst plate eller videofil som inneholder filmen. For plater, klikk på platenavnet på hjemmegrensesnittet for å starte avspillingen, ellers bør videofiler automatisk begynne å spilles av.

Trinn 2: Still inn filmtekstingen

Når du laster inn filmen og under avspilling, flytt musen over til tittelområdet. Fra de 4 tilgjengelige alternativene klikker du påUnderteksterikon. Du kan aktivere, deaktivere, velge eller importere undertekster.

Trinn 3: Juster filmens videoinnstillinger

Flytt musen over til øverste venstre hjørne, eller høyreklikk på hovedgrensesnittet og velgVideoeralternativet for å gå inn iPanel for videoinnstillinger. Alternativer som er tilgjengelige inkluderer videobeskjæring, etterbehandling, visningsmodus, zooming osv.

Trinn 4: Juster filmens lydinnstillinger

Igjen flytt musen over til øverste venstre hjørne, eller høyreklikk på hovedgrensesnittet og velgLydalternativet for å gå inn iVideo-innstillingerpanel. Alternativene som er tilgjengelige inkluderer lydvolum, forsterkning, offset, stream, utgangsenhet, etc.

Hvis din Panasonic TV begynner å få problemer, er det beste alternativet for deg å ta den til reparasjon, spesielt i tilfeller der enkel diagnose ikke løser problemet for deg. I så fall kan du også henvende deg til din gamle datamaskin for medieavspilling og for alle dine medieavspillingsbehov, vil vi på det sterkeste anbefale Leawo Blu-ray-spiller for deg.

FAQs

[Løst] Panasonic TV vil ikke slå seg på? ›

De fleste TV-apparater, stereoanlegg, datamaskiner og DVD-spillere har såkalt standby-modus. Det vil si at apparatet går i en slags hviletilstand der det likevel trekker strøm.

Hva betyr det at TV er i standby? ›

De fleste TV-apparater, stereoanlegg, datamaskiner og DVD-spillere har såkalt standby-modus. Det vil si at apparatet går i en slags hviletilstand der det likevel trekker strøm.

Hvorfor skrur tven seg av? ›

Skjermen kan ha blitt slått av på grunn av innstillingene i [Innsovningstid]. Kontroller [Varighet]-innstillingen i [På-timer]. Sjekk om [Tidsavbrudd for standby] i [Strøm] er aktivert.

Hvor lang levetid har en TV? ›

Levetiden på el-artikler varierer fra produkt til produkt. De fleste produsenter oppgir for eksempel 60 000 timers levetid på LCD TV-apparater. Det tilsvarer hele 23 år med syv timers TV-titting daglig, og er ganske langt unna en ny TV annethvert år!

Hva er levetiden på en TV? ›

Regn med en levetid på mellom 50.000 — 65.000 timer.

Hvordan slå av automatisk avslåing Samsung TV? ›

timer er av, så sjekk og slå av Automatisk avslåing, Timer for standbymodus og Av-timer: Hjem > Meny > Innstillinger > Alle innstillinger > Generelt og personvern > Strøm og energisparing > Automatisk avslåing.

Kan man kalibrere tven selv? ›

Når du justerer TV-en selv, skjer det på øyemål. Men ved en profesjonell kalibrering bruker teknikeren høyt spesialisert utstyr og Calman programvare, kombinert med sin egen tekniske kunnskap til å få TV-en til å yte optimalt, både når det handler om farge, kontrast og lys- og skyggeeffekter.

Hvordan slå på en Philips TV? ›

Slå på TV-en med knappen/styrespaken på TV-en. AV/PÅ-knappen finner du bak på eller under TV-skjermen. Vent i to minutter til TV-en slås på.

Hvor mye strøm bruker TV i standby-modus? ›

Hvor mye strøm en TV bruker i standby-modus avhenger av modellen og størrelsen på TV-en. Ifølge en undersøkelse utført av Energistyrelsen i Danmark, kan en gjennomsnittlig TV bruke opptil 50 watt i standby-modus. Dette tilsvarer omtrent 438 kWh per år, eller rundt 100 kroner ekstra på strømregningen.

Hvor mye strøm bruker en TV per time? ›

Forbruket varierer fra 20 watt for svært små enheter til 200-400 watt for de store (0,5W til 3W i standby-modus). Hvor mye strøm en TV bruker bestemmes vanligvis av størrelsen. Som en generell regel, jo større den er, jo større er forbruket.

Hva skjer hvis man ser for mye på TV? ›

Folk som ser mer enn tre timer TV for dagen har dobbelt så stor risiko for å dø ung, ifølge ny spansk forskning. For mye TV-titting kan gi deg betydelig kortere forventet levealder, ifølge ny, spansk forskning.

Hva trekker TV i strøm? ›

50-200W. Bruker TV-en 150W i 10 timer utgjør det 1,5 kWh i strømforbruk. Om strømprisen er 2 kroner gir det 3 kroner i strømutgifter.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated: 11/09/2023

Views: 6340

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.