Wolkenradar Wisches - Live satellietbeelden bekijken (2024)

Wolkenradar Wisches - Live satellietbeelden bekijken (1)

Wolkenradar Wisches - Live satellietbeelden bekijken (2)

Wolkenradar Wisches - Live satellietbeelden bekijken (3)

Wolkenradar Wisches - Live satellietbeelden bekijken (4)

Schakel over naar HD

Bliksem

Wolkenradar Wisches - Live satellietbeelden bekijken (6)

Op de gewone satellietbeelden is een optimale combinatie te zien van het zichtbaar licht en het infrarood satellietbeeld. Overdag zijn op de satelliet zijn bewolkingsbeelden te zien zoals de wolken met het blote oog vanuit de ruimte te zien zijn, maar dan sterk ingezoomd. Tijdens de donkere uren van de dag wordt er geswitched naar de infrarood satellietbeelden, zodat je nog steeds kan zien waar het bewolkt is.

Op de gewone satellietbeelden is een optimale combinatie te zien van het zichtbaar licht en het infrarood satellietbeeld. Overdag zijn op de satelliet zijn bewolkingsbeelden te zien zoals de wolken met het blote oog vanuit de ruimte te zien zijn, maar dan sterk ingezoomd. Tijdens de donkere uren van de dag wordt er geswitched naar de infrarood satellietbeelden, zodat je nog steeds kan zien waar het bewolkt is.

Op de zichtbare satelliet zijn bewolkingsbeelden te zien zoals de wolken met het blote oog vanuit de ruimte te zien zijn, maar dan sterk ingezoomd. Je kijkt dus van bovenaf vanuit het heelal naar hoe de bewolking over de aarde heen trekt. De zichtbare satellietbeelden zijn tijdens de nacht niet bruikbaar, omdat de wolken dan niet meer beschenen worden door de zon.

Op de zichtbare satelliet zijn bewolkingsbeelden te zien zoals de wolken met het blote oog vanuit de ruimte te zien zijn, maar dan sterk ingezoomd. Je kijkt dus van bovenaf vanuit het heelal naar hoe de bewolking over de aarde heen trekt. De zichtbare satellietbeelden zijn tijdens de nacht niet bruikbaar, omdat de wolken dan niet meer beschenen worden door de zon.

Met de infrarood satellietbeelden kun je ook tijdens de donkere uren van de dag zien waar bewolking overtrekt en waar opklaringen voorkomen. Vooral hoge bewolking behorende bij weerfronten en felle buien zijn goed te onderscheiden op deze beelden. De wolken zijn in witte kleuren zichtbaar op de infraroodbeelden. Overdag zijn de infraroodbeelden minder goed bruikbaar, doordat het contrast dan afneemt.

Met de infrarood satellietbeelden kun je ook tijdens de donkere uren van de dag zien waar bewolking overtrekt en waar opklaringen voorkomen. Vooral hoge bewolking behorende bij weerfronten en felle buien zijn goed te onderscheiden op deze beelden. De wolken zijn in witte kleuren zichtbaar op de infraroodbeelden. Overdag zijn de infraroodbeelden minder goed bruikbaar, doordat het contrast dan afneemt.

Op de nacht microfysica satellietbeelden is tijdens de donkere uren van de nacht een goed onderscheid te maken tussen lage bewolking (gele kleuren), middelbare bewolking (roze kleuren) en hoge bewolking (rode kleuren). Zie je een blauwe kleur dan is er geen bewolking aanwezig en is het helder. Overdag zijn de microfyisca beelden minder goed bruikbaar, doordat alle bewolking roze tinten krijgt.

Op de nacht microfysica satellietbeelden is tijdens de donkere uren van de nacht een goed onderscheid te maken tussen lage bewolking (gele kleuren), middelbare bewolking (roze kleuren) en hoge bewolking (rode kleuren). Zie je een blauwe kleur dan is er geen bewolking aanwezig en is het helder. Overdag zijn de microfyisca beelden minder goed bruikbaar, doordat alle bewolking roze tinten krijgt.

Op dit satellietbeeld is een combinatie te zien van de satellietbeelden (zichtbaar en infrarood gecombineerd) en de neerslagradar. Hiermee zie je zowel de wolken als de neerslag aankomen.

Op dit satellietbeeld is een combinatie te zien van de satellietbeelden (zichtbaar en infrarood gecombineerd) en de neerslagradar. Hiermee zie je zowel de wolken als de neerslag aankomen.

  • wo

17:40

  • 17:40
  • 18:00
  • 18:20
  • 18:40
  • 19:00
  • 19:20
  • 19:40

-2u

-2u

-2u

-24u

-2u

-2u

-24u

-2u

-2u

-24u

-2u

-2u

-24u

-2u

-2u

-24u

Wolkenradar Wisches - Live satellietbeelden bekijken (12)

Satellietbeelden afgelopen 2 uur

Satellietbeelden afgelopen 24 uur

Zichtbare satelliet vorige 2 uur

Zichtbare satelliet vorige 24 uur

Infrarood satelliet afgelopen 2 uur

Infrarood satelliet afgelopen 24 uur

Satelliet Nacht Microfysica vorige 2 uur

Satelliet Nacht Microfysica vorige 24 uur

Radar- en satellietbeelden afgelopen 2 uur

Radar- en satellietbeelden afgelopen 2 uur

17:40woensdag, 17. apr.

Something went wrong with getting radar images

Satellietbeelden afgelopen 2 uur

Satellietbeelden afgelopen 24 uur

Zichtbare satelliet vorige 2 uur

Zichtbare satelliet vorige 24 uur

Infrarood satelliet afgelopen 2 uur

Infrarood satelliet afgelopen 24 uur

Satelliet Nacht Microfysica vorige 2 uur

Satelliet Nacht Microfysica vorige 24 uur

Radar- en satellietbeelden afgelopen 2 uur

Radar- en satellietbeelden afgelopen 2 uur

-2u

-2u

-2u

-24u

-2u

-2u

-24u

-2u

-2u

-24u

-2u

-2u

-24u

-2u

-2u

-24u

Op de gewone satellietbeelden is een optimale combinatie te zien van het zichtbaar licht en het infrarood satellietbeeld. Overdag zijn op de satelliet zijn bewolkingsbeelden te zien zoals de wolken met het blote oog vanuit de ruimte te zien zijn, maar dan sterk ingezoomd. Tijdens de donkere uren van de dag wordt er geswitched naar de infrarood satellietbeelden, zodat je nog steeds kan zien waar het bewolkt is.

Op de gewone satellietbeelden is een optimale combinatie te zien van het zichtbaar licht en het infrarood satellietbeeld. Overdag zijn op de satelliet zijn bewolkingsbeelden te zien zoals de wolken met het blote oog vanuit de ruimte te zien zijn, maar dan sterk ingezoomd. Tijdens de donkere uren van de dag wordt er geswitched naar de infrarood satellietbeelden, zodat je nog steeds kan zien waar het bewolkt is.

Op de zichtbare satelliet zijn bewolkingsbeelden te zien zoals de wolken met het blote oog vanuit de ruimte te zien zijn, maar dan sterk ingezoomd. Je kijkt dus van bovenaf vanuit het heelal naar hoe de bewolking over de aarde heen trekt. De zichtbare satellietbeelden zijn tijdens de nacht niet bruikbaar, omdat de wolken dan niet meer beschenen worden door de zon.

Op de zichtbare satelliet zijn bewolkingsbeelden te zien zoals de wolken met het blote oog vanuit de ruimte te zien zijn, maar dan sterk ingezoomd. Je kijkt dus van bovenaf vanuit het heelal naar hoe de bewolking over de aarde heen trekt. De zichtbare satellietbeelden zijn tijdens de nacht niet bruikbaar, omdat de wolken dan niet meer beschenen worden door de zon.

Met de infrarood satellietbeelden kun je ook tijdens de donkere uren van de dag zien waar bewolking overtrekt en waar opklaringen voorkomen. Vooral hoge bewolking behorende bij weerfronten en felle buien zijn goed te onderscheiden op deze beelden. De wolken zijn in witte kleuren zichtbaar op de infraroodbeelden. Overdag zijn de infraroodbeelden minder goed bruikbaar, doordat het contrast dan afneemt.

Met de infrarood satellietbeelden kun je ook tijdens de donkere uren van de dag zien waar bewolking overtrekt en waar opklaringen voorkomen. Vooral hoge bewolking behorende bij weerfronten en felle buien zijn goed te onderscheiden op deze beelden. De wolken zijn in witte kleuren zichtbaar op de infraroodbeelden. Overdag zijn de infraroodbeelden minder goed bruikbaar, doordat het contrast dan afneemt.

Op de nacht microfysica satellietbeelden is tijdens de donkere uren van de nacht een goed onderscheid te maken tussen lage bewolking (gele kleuren), middelbare bewolking (roze kleuren) en hoge bewolking (rode kleuren). Zie je een blauwe kleur dan is er geen bewolking aanwezig en is het helder. Overdag zijn de microfyisca beelden minder goed bruikbaar, doordat alle bewolking roze tinten krijgt.

Op de nacht microfysica satellietbeelden is tijdens de donkere uren van de nacht een goed onderscheid te maken tussen lage bewolking (gele kleuren), middelbare bewolking (roze kleuren) en hoge bewolking (rode kleuren). Zie je een blauwe kleur dan is er geen bewolking aanwezig en is het helder. Overdag zijn de microfyisca beelden minder goed bruikbaar, doordat alle bewolking roze tinten krijgt.

Op dit satellietbeeld is een combinatie te zien van de satellietbeelden (zichtbaar en infrarood gecombineerd) en de neerslagradar. Hiermee zie je zowel de wolken als de neerslag aankomen.

Op dit satellietbeeld is een combinatie te zien van de satellietbeelden (zichtbaar en infrarood gecombineerd) en de neerslagradar. Hiermee zie je zowel de wolken als de neerslag aankomen.

Wolkenradar Wisches - Live satellietbeelden bekijken (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated:

Views: 5567

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.